جشنواره فرهنگ و هنر مسلمانان در لندن | فیلم

مسلمانان کشورهای مختلف در لندن جشنواره برگزار کرده اند.

در این جشنواره که در ده ها غرفه پذیرای بازدید کنندگان است بخشی ار آداب و رسوم مسلمانان برای علاقه مندان تشریح می شود.

(۱۵)