سخنرانی های تد؛ زیبایی و تنوع زندگی مسلمانان | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد . بسام طریق ، یک فیلم ساز ، وبلاگ نویس و قصاب است. او در این سخنرانی از داستانش می گوید و این که چه چیزی باعث شد این هویت های متنوع را بتواند در کنار یکدیگر داشته باشد.

در اولین داستان ، بسام به همراه دوستش ، تصمیم می گیرند که در  یک پروژه خلاقانه عکاسی در ماه رمضان ، هر روز در یکی از مساجد ایالات های امریکا افطار کرده و با کمک انتشار این تصاویر در وبلاگ تنوع و زیبایی زندگی مسلمانان را به دیگر مردم نشان دهند.

در ادامه بسام از ساخت فیلم در پاکستان و چالش های پیش رویش برای نشان دادن انسانیت و همدلی می گوید. و در نهایت از آنچه باعث شد تا با وجود همه احساسات لطیفش ، قصابی را انتخاب کند می گوید.

(۱۲۳)