سخنرانی های تد؛ چگونه در مورد جهان بی‌ تفاوت نباشیم | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تد. در مورد دنیا چه می دانید؟ هانس راسلینگ با نمودارهای معروف خود از جمعیت جهان، سلامتی و اطلاعات درآمدی (با توصیف کامل و طولانی)، نشان می دهد که شما احتمالا در مورد آنچه که می‌دانید اشتباه می کنید.

همراه با مخاطبان سرگرم بازی شوید و بعد، از پسرهانس (ألا)، ۴ روش اسان را یاد می گیریم که چگونه کمتر نادان باشیم.

 

(۲۱۵)