سخنرانی های تد؛ ماهواره های کوچکی که تغییرات زمین را نشان می دهند | فیلم

ویدئویی از مجموعه سخنرانی های تدتصویربرداری ماهواره ای با تصاویری دقیقی که بطور آنلاین تقریبا هر گوشه خیابان به راحتی قابل دردسترس است،

دانش ما از زمین متحول ودگرگون کرده است. اما ویل مارشال می گوید در آزمایشگاه سیاره ما می توانیم با کوچک کردن ماهواره ها تصاویر بهتر وسریعتری داشته باشیم.

او ماهواره های کوچک خود را معرفی می کند که به بزرگی ۱۰ در ۱۰ در ۳۰ سانتی متر است که، زمانی که به صورت گروهی به فضا پرتاب می شوند، تصاویری با وضوح بالا از کل زمین را بطور روزانه ارائه می دهند.

(۱۹۹)