سانگو دله: در تایید سرمایه گذاری کلان در آفریقا | فیلم

سانگو دله: در تایید سرمایه گذاری کلان در آفریقا

در این سخنرنی کوتاه و مهیج ، سانگو دله این مسئله را به چالش می کشد که آیا سرمایه گذاری خرد – وام های کوچک به کارآفرینان کوچک – بهترین راه ایجاد رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. وی می گوید: “به نظر می رسد این ایده خیالی که هر فرد فقیر در آفریقا یک کارآفرین است در ذهن ما تثبیت شده است. با این حال، کار من به من آموخت که اکثر مردم جویای کارند”. سانگو دله ، یکی از اعضای TED، موضوع حمایت از شرکت های بزرگ و کارخانه ها و همچنین پاکسازی موانع تجارتی در پان- آفریقا را مطرح می کند.

(۱۱)


11
بازدیدها