اندیشه‌های نوین درباره سرمایه در قرن بیست و یکم | فیلم

اندیشه‌های نوین درباره سرمایه در قرن بیست و یکم

اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی در اوایل سال ۲۰۱۴ با کتاب خود درباره یک فرمول ساده و بی‌پرده که نابرابری اقتصادی را بیان می‌کرد r>g (یعنی بازده سرمایه عموما از رشد اقتصادی بالاتر است) موجب ایجاد شور و هیجان شد. در این ویدیو او مجموعه عظیم داده‌هایی را شرح می‌دهد که او را به این نتیجه رساندند که: نابرابری اقتصادی چیز جدیدی نیست، اما در حال وخیم‌تر شدن است، با اثرات بنیادی احتمالی.

(۱۵)


15
بازدیدها