عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۷ شهریور + فیلم

عناوین روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۷ شهریور

در این فیلم، تیتر روزنامه‌های اقتصادی ابرار، اخبار صنعت، اقتصاد پویا، تجارت و صمت را گزارش می‌دهیم.

(۲)


2
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>