سخنرانی های تد؛ حال خوب فقط با ده دقیقه تمرکز | فیلم

سخنران : اندی پادیکامب

سخنران تد ، نویسنده ، کارشناس تمرکز ، بنیان گذاز استارتاپ مربوط به قدرت تمرکز

موضوع سخنرانی

آخرین باری که ده دقیقه هیچ کاری نکردید کی بود؟ نه پیامکی، نه صحبت کردن و نه حتی فکر کردن؟ سخنران این تد ، متخصص مرکز تمرکز قدرت تغییر دهنده این عمل توضیح می دهد: روزی ده دقیقه تمرکز ، حال و هوای ذهن را به سادگی دگرگون می کند.

در دنیای شلوغ و پرهیاهوی امروزی ، عوامل زیادی برای ایجاد استرس و اضطراب وجود دارند ، مشغله های فکری هرروز بیشتر از قبل می شوند و ما درگیر نگرانی های آینده ، افسوس های گذشته و زندگی روزمره مان هستیم.ذهن گرانبها ترین منبع ما انسان هاست و در هر لحظه از زندگی به ذهن تکیه می کنیم اما باز هم زمان لازم را نمی گذاریم تا از آن مراقبت کنیم و این موضوع ذهن ما را دچار آشفتگی می کند و مشکلات نمایان می شوند.حال راهکار چیست ؟اگر شما هم ذهن پرمشغله ای دارید و استرس و اضطراب شما را کلافه کرده است آقای پادیکامب در کمتر از ده دقیقه در فیلم حال خوب فقط با ده دقیقه تمرکز راهکارهای به آرامش و تمرکز را یاد خواهد داد.

(۴۲۷)