سخنرانی‌های تد؛ سفری هیجان انگیز به جلوه‌های ویژه | فیلم

حدوداً ۱۱۰ از زمانی که جورجز میلیز فضاپیمایی را به یکی چشم‌های مرد روی ماه کوبید می‌گذرد (داستان یکی از نخستین فیلم‌های دارای جلوه های ویژه در سینما).

اما جلوه‌های ویژه ی تصویری از آن زمان تا به حال تا چه حد پیشرفت کرده‌اند؟ با همکاری نزدیک با آکادمی هنرها و علوم تصاویر متحرک، دون لوی ما را به سفری تصویری در جلوه‌های ویژه می برد، از حقه‌های سینمایی به وسیله‌ی تکنولوژی‌های مبتدی، تا شاهکارهای نامحسوس فیلم سازی مدرن.

 

(۱۰۵)