سخنرانی های تد؛ چگونگی بهتر ساختن جهان پیش روی انسان ها | فیلم

در یک سخنرانی متقاعد کننده درباره چگونگی بهتر ساختن جهان پیش روی شماست.

فیلسوف اخلاقی، ویل مک اسکیل چارچوبی را برای پاسخ به این سوال بر اساس فلسفه‌ «نوع‌دوستی مؤثر» ارائه می‌دهد و ایده‌هایی را برای در دست گرفتن سه مساله‌ جهانی مبرم به اشتراک می‌گذارد.

 

(۷۲۵)