سخنرانی‌های تد؛ چطور عوامل محیط‌ زیستی و مصنوعی منجر به نابرابری ذاتی ناشی از طراحی در شهرها می‌شود | فیلم

جوامع در حاشیه‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی چه وجه اشتراکی دارند؟ شباهت‌شان به قرار گرفتن در شرق شهرها است.

در این سخنرانی کوتاه استفن دبری، انسان‌شناس و سرمایه‌گذار خطرپذیر، درمورد تحقیقی با نتیجه‌ای غافلگیرکننده، توضیح می‌دهد که چطور عوامل محیط‌ زیستی و مصنوعی منجر به نابرابری ذاتی ناشی از طراحی در شهرها شده است از شرق پالو آلتو، کالیفرنیا تا شرق بیت‌المقدس… .

وی چند راهکار درخشان برای اصلاح آن ارائه می‌دهد.

 

(۱۸۳)