سخنرانی‌های تد؛ هوش مصنوعی می‌تواند به شناسایی زودهنگام بیماری‌های خطرناک کمک کند | فیلم

الگوریتم‌های هوش مصنوعی امروزی به ده‌ها هزار تصویر پزشکی گران نیاز دارند تا بیماری بیمار را تشخیص دهند.

چه می‌شد اگر می‌توانستیم میزان اطلاعات لازم برای آموزش یک هوش مصنوعی را به طور چشمگیری کاهش دهیم، تشخیص بیماری را کم‌هزینه‌تر و موثرتر کنیم؟ پراتیک شاه، روی سیستمی به همین منظور کار می‌کند.

وی با استفاده از یک روش نامعمول هوش مصنوعی، الگوریتم کارآیی را توسعه داده و می‌تواند حتی با تصاویر گرفته شده با گوشی پزشکان تشخیص را انجام دهد. ببینید چطور این روش تحلیل اطلاعات پزشکی می‌تواند به شناسایی زودهنگام بیماری‌های خطرناک منجر شود و تشخیص بوسیله هوش مصنوعی را به سیستم‌های مراقبت‌های پزشکی بیشتری در سراسر دنیا ارائه دهد.

 

(۴۱۶)