چرا موقعیت‌های شغلی در قاره آفریقا به سرعت رشد نمی‌کنند | فیلم

جوانان آفریقایی به سرعت وارد سن کار می‌شوند اما به دلیل ناامنی‌های اقتصادی و در برخی موارد به وجود آمدن گروه‌های شورشی، موقعیت‌های شغلی در این قاره به این سرعت رشد نمی‌کنند.

در یک سخنرانی پرشور، یک کشاورز کارآفرین به نام “کولا ماشا” جزئیات طرح خودش را مطرح می‌کند تا رهبری و سرمایه‌گذاری را برای کشاورزان آفریقایی به ارمغان بیاورد و نسل رو به افزایش را صاحب شغل کند.

 

(۳۰۷)