سخنرانی‌های تد؛ اینترنت چین در مرز بی‌‌نهایت | فیلم

بنا بر گفته‌ گری لیو، مدیرعامل روزنامه پست صبح‌گاهی چین جنوبی اینترنت کشور چین به شکلی سرسام‌آور رشد کرده است؛ اکنون کاربران آن بیشتر از مجموع جمعیت آمریکا، انگلستان، روسیه، آلمان، فرانسه و کانادا روی هم است. حتی با وجود نقص‌هایش، وضعیت زندگی مردمی فراموش شده بخاطر آن بشکلی غیر‌قابل بازگشت ارتقاء یافته است.

وی در یک سخنرانی شگفت‌انگیز توضیح می‌دهد که چطور صنایع فناوری در چین در حال پیشرفت است؛ از نوآوری‌هایی، مانند سفر‌های بهینه سازی شده توسط هوش مصنوعی با قطار، تا اعتبار سنجی‌های اجتماعی آخرالزمانی که برای شهروندان امتیاز و محدودیت ایجاد می‌کند.

 

(۶۱)


61
بازدیدها