سخنرانی‌های تد؛ تمام شهرهای دنیا به کمک زنبورهای عسل نیاز دارند | فیلم

زنبورها با سرعت و به طرز مرموزی از مناطق روستایی ناپدید شده‌اند که برای کشاورزی خطرناک است؛ اما به نظر می‌رسد زنبورها در محیط‌های شهری شکوفا هستند و شهرها نیز به کمک آنها نیاز دارند.

“نوآه ویلسون ریچ” می‌گوبد که زنبورداری شهری ممکن است بتواند در دوباره زنده کردن یک شهر و یک گونه نقشی بازی کند.

 

(۲۴۸)