سخنرانی‌های تد؛ داستان شخصی که مبتلا به اسکیزوفرنی است | فیلم

“اشکالی نداره اگر من مطب‌ات رو کاملا به هم بریزم؟” این سوالی است که روزی “الین سَکس” از دکترش پرسید، و این یک شوخی نبود.

وی که یک محقق در رشته‌ حقوق است، در سال ۲۰۰۷ پیش آمد و داستان شخصی خود از اسکیزوفرنی را که با دارو و درمان کنترل شده اما همیشه با اوست٬ تعریف کرد.

در این سخنرانی با قدرت، او از ما می‌خواهد که بیماران روانی را صریح، با صداقت و همراه با دلسوزی ببینیم.

(۶۱۱)