سخنرانی‌های تد؛ آموزه‌هایی از محکومین به اعدام | فیلم

قبل از یک قتل چه اتفاقی می‌افتد؟ به دنبال راه‌هایی برای کاهش موارد مجازات مرگ، “دیوید داو” متوجه شد که تعداد قابل توجهی از زندانیان محکوم به اعدام، زندگی‌های مشابهی دارند.

در این سخنرانی او پیشنهاد یک طرح جسورانه که مانع از قتل در وهله اول می‌شود را ارائه می‌دهد.

(۱۵۸)