سخنرانی‌های تد؛ جهان به شدت به شما نیاز دارد | فیلم

زیست‌شناس مشهور، “ای.اُ. ویلسون” نامه‌اش به دانشمندان جوان را اینگونه آغاز می‌کند که “جهان به شدت به شما نیاز دارد”.

این دانشمند، در طی بررسی کتاب در حال چاپش، پیشنهاداتی می‌دهد که در طی یک عمر تجربه به دست آمده است و به ما یادآوری می‌کند که شگفتی و خلاقیت مرکز زندگی علمی هستند.

(۳۶۷)