سخنرانی‌های تد؛ سرپناهی مناسب در زمان حوادث و بلایا | فیلم

مایکل مک دنیل” خانه هایی را برای کمک رسانی به مناطق مصیبت زده طراحی کرده است؛ ارزان، با قابلیت حمل آسان و حتی زیبا اما فهمید که هیچ کس مایل به ساخت آن نیست. سرسختانه و مصرانه، او تصمیم گرفت که یک تنه آنرا انجام دهد.

در TEDxAustin، مک دنیل به ما Exo Reaction Housing Solution (راه حل اسکان دادن با Exo ) را نشان داده و می گوید که چطور وقت آزاد خود را صرف گفت‌وگو با توزیع کنندگان و تولید کنندگان کرده تا برای بلای طبیعی بعدی آماده باشند.

(۱۰۴۹)