سخنرانی‌های تد؛ مقاصد شما در زندگی، نشان‌دهنده چیست | فیلم

صندلی شما چه چیزی درباره ارزش‌هایی که شما ارج می‌نهید، می‌گوید؟

“سباستین دتردینگ” که یک طراح است این موضوع را مطرح می‌کند که چطور دیدگاه‌های اخلاقی و نحوۀ زندگی خوب از نظر ما، در طراحی وسایل اطراف ما نمایان است.

(۳۳۵)