سخنرانی‌های تد؛ فیلمسازان آفریقایی آینده کشورشان را ترسیم کرده‌اند | فیلم

فیلم‌ها با گسترش مرزها، جستجوی احتمالات و انتقال حقیقت، به تغییر واقعیت آفریقا کمک کرده‌اند (حتی پیش از فیلم «پلنگ سیاه»).

“دایو اگونیامی” ما را به تصور آینده آفریقا از نگاه دوربین فیلم‌سازان تأثیرگذار آفریقایی دعوت می‌کند و نشان می‌دهد که آن‌ها چگونه می‌توانند الهام‌ بخش آفریقا برای یک جهش صدساله باشند.

(۱۴۰)