سخنرانی‌های تد؛ علوم زیستی پیش نیاز علوم فناوری است | فیلم

“اگر می‌خواهید یک تیم از افراد مشکل‌گشای نوآور تشکیل دهید، باید همان اندازه برای علوم انسانی ارزش قائل شوید که برای علوم پایه و فنی قائل هستید.”

این را کارآفرین، اریک بریج می‌گوید. او توضیح می‌دهد که چرا شرکت‌های فناوری باید در استخدام افراد جدید، فراتر از رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را در نظر داشته باشند و چگونه افرادی با سابقه هنر و علوم انسانی می‌توانند خلاقیت و بینش را به محل‌های کار فنی بیاورند.

(۳۴۲)


342
بازدیدها