سخنرانی‌های تد؛ توضیحاتی جالب درباره صنعتی که محرمانه مانده است | فیلم

تقریباً همه چیزهایی که ما داریم و از آن استفاده می‌کنیم، در یک نقطه با کشتی های باربری، از طریق یک شبکه گسترده راه‌های دریایی و بندرگاه ها، که بیشتر ما تقریباً چیزی از آن نمی دانیم، حمل شده است.

رز جورج، روزنامه نگاری است که ما را در دنیای کشتیرانی، زیربنای تمدن مصرف کنندگان می‌برد.

(۲۱۴)