سخنرانی‌های تد؛ مردمی که با کمترین امکانات برای خود سرپناه می‌سازند | فیلم

“دیبیدو فرانسیس‌کر” هنگامی که مدرک خود را در معماری گرفت، می‌دانست که دقیقاً همان چیزی را می‌خواهد انجام دهد که سال‌ها است به دنبال آن است.

وی خواست به خانه اش در گاندوی بورکینافاسو بازگردد و به همسایگان خود کمک کند تا به منافع آموزش و پرورش کشورشان دست یابند.

در این سخنرانی جذاب، وی برخی از سازه‌های زیبای که او کمک کرده تا در روستای کوچکش در طی این سال‌ها ساخته شود را نشان می‌دهد؛ ازجمله یک مدرسه ابتدایی که از گِل و با همکاری کل مردم جامعه‌ ساخته شده است.

 

(۲۵۲)


252
بازدیدها