سخنرانی‌های تد؛ آزاد باشید و بیاموزید | فیلم

“شمیم اختر”، دوران کودکی خود را، با ظاهری پسرانه در پاکستان سپری کرده است، تا بتواند از امتیازهایی بهره‌مند شود که دختران پاکستانی، به ندرت از آن‌ها برخوردارند. مانند بازی کردن در بیرون از خانه و حضور در مدرسه.

وی در یک سخنرانی روشنگرانه و شخصی، اختر یادآور می‌شود که چطور امکان دریافت آموزش، توانست باعث ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی خود او بشود و نهایتا، باعث ایجاد تغییر در فرهنگ دهکده‌شان شود؛ دهکده‌ای که الان، همه دختران جوان آن، به مدرسه می‌روند.

 

(۷۱)