سخنرانی‌های تد؛ چگونه بر ترس خود غلبه کنیم | فیلم

در هنگامی که کف دست‌ها عرق می‌کند، دستها می‌لرزند، دیدت تار می‌شود و مغز می‌گوید فرار کن: این ترس صحنه است.

“جو کووان” در این سخنرانی مختصر آهنگین و جذاب، درباره نحوه غلبه کردن بر ترس خود صحبت می‌کند.

 

(۲۹۳)


293
بازدیدها