سخنرانی‌های تد؛ آیا دوره‌های آموزشی عمومی اینترنتی هنوز مهم هستند | فیلم

سال ۲۰۱۳ که سال مشهور شدن برای دوره‌های MOOC بود (دوره‌های آموزشی اینترنتی)، تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان با امید بالایی، با نتایج اولیه‌ ناامیدکننده‌ای مواجه شدند.

“آنانت آگاروال”، می‌گوید که دوره‌های MOOC هنوز مهم هستند به عنوان راهی برای یادگیری در سطوح بالا و به صورت گسترده و کمکی (اما شاید نه جایگزین) برای کلاس‌های درسی متعارف.

آگاروال، دیدگاه خود را در مورد مدل ترکیبی یادگیری، که معلم‌ها در آن تجربه‌ای ایده‌آل از یادگیری برای دانش‌آموزان قرن بیستم ارائه می‌دهند، بیان می‌کند.

 

(۷۶)


76
بازدیدها