سخنرانی‌های تد؛ کارجویان چطور می‌توانند خود را جذاب‌تر نشان دهند | فیلم

تعداد کمی از ما صاحب شغلی هستیم که در راستای تجربه‌های قبلی یا چیزی که در دانشگاه خواندیم است.

“جیسون شن” در زیست‌‌شناسی تحصیل کرده ولی مدتی بعد در یک شرکت فن‌آوری، مدیر تولید شد. وی در این سخنرانی سریع و ادراک‌آور در مورد پتانسیل انسانی و اینکه کارجویان چطور می‌توانند خود را جذاب‌تر نشان دهند و چرا کارفرمایان باید بیشتر از مدارک تحصیلی به دنبال توانایی افراد باشند، صحبت می‌کند.

(۳۹)