سخنزانی‌های تد؛ بیایید پول چاپ کنیم | فیلم

در طی بحران‌های اقتصادی، بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس و ژاپن ۳/۷ تریلیون دلار پول چاپ کردند تا با آن اقدام به خرید دارایی‌هایی کنند تا سرمایه گذاران نیز به این امر تشویق شوند.

“مایکل متکالف” عقیده تکان دهنده‌ای را مطرح می‌کند؛ وی می‌گوید آیا این بانک‌های ذکر شده می‌توانند برای پوشش دادن اهدافی که در زمینه کمک‌های بین المللی دارند اقدام به چاپ پول کنند بدون اینکه باعث تورم شوند؟

 

(۸۵)