سخنرانی‌های تد؛ چه دستگاه‌هایی امواج مغزی را می‌خوانند | فیلم

“مری لو جپسن”، به عنوان یک “متخصص دستگاه‌های نمایش برش مغزی دجیتالی”، و به عنوان یک بیمار که جراحی مغزی   داشته است، اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چطور می‌توان ایده‌های خلاق، فعالیت‌های عصبی و تفکرات خلاق انسان را روی صحفه کامپیوتر دید، به ما ارائه می دهد.

وی در یک بحث شگفت انگیز دو مطالعه برش دیجیتالی امواج مغزی را معرفی می‌کند که می‌تواند به یک افق جدید برای بشر در درک اینکه فرآیند تفکرات ما چگونه است بیانجامد.

 

(۶۸۴)