سخنرانی‌های تد؛ لباس‌های خوش دوخت و زیبایی که داستانی را روایت می‌کنند | فیلم

“والی اوییجید” همیار TED و طراح لباس می‌گوید، “آفریقایی بودن یعنی الهام گرفتن از فرهنگ و سرشار از امید “نامیرا” برای آینده”.

وی طرح‌های کلاسیک خود را برای نمایش دادن زیبایی و شکوه در گروه‌های در حاشیه بکار می‌گیرد. با لباس‌های خوش دوخت و زیبایی که داستانی را روایت می‌کنند.

 

(۲۶۴)