سخنرانی‌های تد؛ چگونه داده‌های کسب و کار تغییر می‌کند | فیلم

آینده کسب و کار چگونه است؟

در این سخنرانی پر از اطلاعات و آمار، “فیلیپ ایوَنس” درباره دو تئوری ماندگار درباره استراتژی و اینکه چرا او فکر می‌کند آنها حالا دیگر نامعتبر هستند توضیح می‌دهد.

(۷۷۲)