سخنرانی‌های تد؛ میکروسکوپی که با کاغذ ساخته می‌شود | فیلم

شاید شما تا به حال یک عروسک کاغذی درست کرده باشید یا یک قوی کاغذی با تا کردن کاغذ ساخته باشید.

“مانو پراکَش”، همیار TED و تیمش، میکروسکوپی را با استفاده از کاغذ ساخته‌اند که به راحتی ساخته می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی نمایش خیره‌کننده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد چطور این اختراع می‌تواند سلامتی را در کشورهای در حال توسعه دگرگون سازد… و تقریباً همه چیز را به آزمایش‌های علمی-کاربردی مفرحی تبدیل کند.

 

(۴۶۱)