سخنرانی‌های تد؛ تجربه سفر فضایی | فیلم

یک فضانورد می‌گوید: هیچ مشکلی آنقدر بد نیست، که نتوانی بدترش کنی. پس چطور با پیچیدگی و فشار مطلق ناشی از شرایط پر خطر و دلهره آور کنار می‌آیید؟

سرهنگ بازنشسته کریس هد فیلد، منظره‌ای زنده از آنکه چطور باید برای بدترین‌ها در فضا و زندگی آماده شد ترسیم می‌کند، که با عبور از تار عنکبوت آغاز می‌شود. این اجرای خاص فضایی را ببینید.

(۶۱۰)