سخنرانی‌های تد؛ آینده گوگل از یک دیدگاه کارشناسی | فیلم

چارلی رز” با مدیرعامل گوگل “لری پیج” درباره چشم انداز او برای این شرکت بزرگ مصاحبه می‌کند.

این صحبت درباره مسیرهای هوایی برای دوچرخه‌ها، بالن‌های عرضه اینترنت و… است؛ که جالبتر هم می‌شود.

(۲۶۳)