سخنرانی‌های تد؛ موسیقی‌های گم شده چگونه توسط مجموعه داران موسیقی پیدا شد | فیلم

برای نسل‌ها، مجموعه‌داران صفحه موسیقی با «حفر» و کشف موسیقی ناشناخته ساخت هنرمندان جدی گرفته‌نشده، نقشی حیاتی در حفظ میراث فرهنگی و موسیقایی ایفا کردند.

“الکسیس چارپنتیر” از عشق خود به صفحات موسیقی و ماجراهایی می‌گوید که طی آن به موسیقی‌های فراموش‌شده شانس دوباره داده می‌شود تا شنیده شوند.

با این سخنرانی مفرح و تازه، درباره فرهنگ کشف صفحات قدیمی بیشتر بدانید، شاید یک سرگرمی جدید برای خود یافتید

(۳۱۷)