سخنرانی‌های تد؛ گشت زنی در محلى که آدم‌ها بسیاری خودکشی می‌کردند | فیلم

براى سالهاى زیادى گروهبان “کوین بریگز” صاحب شغلى غیرعادى، پریشان کننده و بعضاً بطرز عجیبى رضایت بخش بود. او به گشت زنى در انتهاى جنوبى پل گلدن گیت مى‌پرداخت، محلى که در آن آدم‌ها بسیاری خودکشی می‌کردند.

در صحبتى شخصى آگاهانه و تعمق برانگیز، وی داستانهایى از کسانى را که با آنها گفت‌وگو کرده است را مطرح مى کند؛ کسانى که روى لبه زندگى می‌ایسند.

وى به آن دسته از کسانى که ممکن است فکر خودکشى در سر داشته باشند و عزیزانى هم دارند توصیه‌های بسیار ارزشمندى مى کند.

(۳۳۰)