سخنرانی‌های تد؛ هکرها جزئی از سیستم امنیتی اینترنت‌اند | فیلم

به گفتۀ کارن الازای، کارشناس امنیت سایبری، زیبایی هکرها در این است که ما را مجبور به بهبود و توسعه می کنند.

برخی از هکرها آدم‌های بدی اند، اما بسیاری شان وکیل حقوق ما و مبارز علیه فساد دولت‌ها هستند. با افشای آسیب پذیری‌ها، اینترنت را مجبور به تقویت و سلامت بیشتر می‌کنند و قدرتشان را در راستای جهانی بهتر اداره می‌کنند.

(۲۵۹)