سخنرانی‌های تد؛ کلمات عامیانه‌ای که معنا پیدا کرد | فیلم

ممکن است کسی ادعا کند که کلمات عامیانه انگلیسی مثل hangry، defriend و adorkable  پر کننده خلاءهای معنایی مهمی در زبان انگلیسی باشند، حتی اگر در لغتنامه نباشند.

اما باید دید دست آخر، تصمیم گیرنده برای ثبت این کلمات بر صفحات با ارزش چه کسی هست؟ آنه کروزن، تاریخ نگار زبان، روایت دلچسبی از انسانهای پشت لغت نامه‌ها و مبنای تصمیم گیری‌هایشان را برایمان ارائه می‌کند.

(۱۳۹)


139
بازدیدها