سخنرانی‌های تد؛ چگونه می‌توانیم تصمیمات سخت بگیریم | فیلم

در این ویدئو سخنانی می‌شنوید که ممکن است به معنای واقعی زندگی شما را تغییر دهد. باید دنبال چه شغلی بروم؟ آیا باید رابطه عاطفی را تمام کنم، یا ازدواج کنم؟ کجا زندگی کنم؟ تصمیمات بزرگ به طرز زجرآوری سخت هستند ولی این به خاطر طرز تفکر اشتباه ماست.

این نظر فیلسوف روث چانگ است. او یک ساختار جدید قدرتمند برای شکل دهی به آنچه که واقعاً هستیم، پیشنهاد می‌کند.

(۲۰۶)