سخنرانی‌های تد؛ دو تردستی جالب که در نهایت به هم می‌پیوندند | فیلم

دیوید کوانگ یک تردست است که جدول کلمات متقاطع طراحی می‌کند. به عبارت دیگر، وی مردی است که نسبتاً اهل سرگرمی است.

جدیدترین حقه او را در این ویدئو با هم می‌بینیم.

(۸۴)