سخنرانی‌های تد؛ شما هوشیاری را چطور توضیح می‌دهید | فیلم

به گفته دیوید چامرز فیلسوف، هوشیاری ما جنبه بنیادی وجودمان است. وی‌می‌گوید: چیزی نیست که ما درباره اش مستقیماً بیشتر بدانیم.

وی به همخوان کردن روش‌هایی برای اندیشیدن به فیلمی که در سر پخش می‌شود، می پردازد.

(۵۵۰)