سخنرانی‌های تد؛ مجسمه‌های مضحکی که زندگی خودشان را دارند | فیلم

شی چیه هوانگ هنرمند، در کودکی عاشق تکه تکه کردن اسباب بازی بود و با دقت راهروهای بازار شبانه تایوان برای اشیای غیر منتظره را بررسی می کرد.

امروز، این عضو “تد” مجسمه‌های مضحکی که به نظر می‌رسند به نوعی زندگی خودشان را دارند با چشمانی که چشمک میزنند و شاخک‌های گسترده نورانی دارند که مانند موجودات دریایی درخشنده هستند ساخته است.

 

(۸۵)