سخنرانی‌های تد؛ چه پاسخی در جواب «من دارم می‌میرم» به بیمار بدهیم | فیلم

متیو او ریلی، یک تکنسین پزشکی اروژانس کهنه کار در لانگ آیلند نیویورک است.

در این ویدیو، او شرح می‌دهد که چه اتفاقی می‌افتد وقتی یک بیمار به شدت صدمه دیده از او می‌پرسد: من قراره بمیرم؟!

 

(۸۲)