سخنرانی‌های تد؛ کامپیوترهایی که خودشان را برنامه‌ریزی می‌کنند | فیلم

سباستین تران، مربی و کارآفرین از ما می‌خواهد که از هوش مصنوعی برای آزاد کردن بشریت از بند کارهای تکراری و رها کردن خلاقیت مان استفاده کنیم.

تران، در یک گفتگوی الهام بخش و آموزنده با سرپرست TED، کریس اندرسون، در مورد پیشرفت یادگیری عمیق؛ دلیل آنکه نباید از هوش مصنوعی بترسیم و از آن فرار کنیم؛ و اینکه چگونه جامعه بهتر خواهد شد، اگر کارهای سخت و کسل کننده بوسیله ماشین‌ها انجام شوند، بحث می‌کند.

تران می گوید: تاکنون تنها یک درصد از چیزهای جالب اختراع شده‌اند. من معتقدم همه ما به طرز دیوانه کننده‌ای خلاق هستیم. درواقع هوش مصنوعی به ما قدرت می‌دهد تا خلاقیت را به عمل تبدیل کنیم.

 

(۱۵۲)