سخنرانی‌های تد؛ فردی که قصد کشتن پدرش را داشت | فیلم

“کالین گرنت” یک عمر را برای شناسایی شکاف عاطفی بین دنیای خودش و پدرش سپری کرده است. او در انگلیس متولد شده و اصالتا جاماییکایی است.

وی داستانش را از تجربیات زندگی در جامعه مهاجر و اینکه چگونه توانست پدری که او را رها کرده بود را ببخشد بیان می‌کند.

(۲۴۰)