سخنرانی‌های تد؛ درباره اتفاقات جهان بی‌تفاوت نباشیم | فیلم

در مورد دنیا چه می‌دانید؟ “هانس روسلینگ” با نمودارهای معروف خود از جمعیت جهان، سلامتی و اطلاعات درآمدی (با توصیف کامل و طولانی)، نشان می‌دهد که شما احتمالا در مورد انچه که می‌دانید اشتباه می‌کنید.

همراه با مخاطبان سرگرم بازی شوید و بعد، ۴ روش آسان را پسر “هانس” یاد می‌گیریم که چگونه کمتر ساده اندیش باشیم.

 

(۶۴)