سخنرانی‌های تد؛چگونه می‌توان جنگل‌های استوایی را از مرگ تدریجی نجات داد | فیلم

شعار “نجات جنگل‌ها” قدمتش به درازای تاریخ است. اما “تاسو آزودو” از چگونگی روند این مبارزه در این زمان سخن می‌گوید. به دنبال قطع بی‌رویه درختان در دهه ۹۰، قوانین جدید و سیستمی شفاف برای نجات جنگل‌ها بوجود آمد که کاهشی چشمگیر در روند جنگل‌زدایی در برزیل داشته است؛ اما آیا این کافی است؟ مطمئناً هنوز نه.

وی پنج راه کار برای برداشتن قدم‌های بعدی ارائه می دهد و این مورد را به چالش می‌کشد که آیا درس‌هایی که از مبارزه برای نجات آنها آموختیم می‌تواند راه‌گشایی برای حل معضلی بزرگتر یعنی “تغییر شرایط آب و هوایی کره زمین” باشد؟

(۳۴۳)