سخنرانی‌های تد؛ طراحی خانه‌هایمان در فضا | فیلم

“آنجلو ورمولن” که فرمانده ای در ناسا می‌گوید: “ما شروع به ساکن شدن در فضا خواهیم کرد”. این موضوع ممکن است ۵۰ تا ۵۰۰ سال طول بکشد، اما بالاخره اتفاق خواهد افتاد.

در این بحث جذاب، عضو ارشد TED برخی از کار رسمی خود را برای حصول اطمینان از اینکه انسانها برای زندگی در اعماق فضا آماده اند را به اشراک می گذارد و یک پروژه هنری جذاب که در آن او مردم سراسر جهان را برای طراحی خانه‌های ما ممکن است در آنجا زندگی کنند را به چالش می کشد.

(۳۰)