سخنرانی‌های تد؛ واقعیاتی درباره برخی موضوعات روانشناسی | فیلم

چه میزان از چیزهایی که درباره مغزتان فکر می‌کنید اشتباه است؟

“بن امبریج” با رد نظرات علمی، با بررسی ده مورد از متدوال‌ترین ایده‌های روانشناسی که ثابت کرده اشتباه هستند.

 

 

(۴۰۳)